Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Videoer med gode råd - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Videoer med gode råd

Her har vi samlet alle de videoer, som er på siden. I videoerne kan du høre behandlere, parkinsonramte og pårørende fortælle om Parkinsons sygdom, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan I lever bedst muligt med sygdommen – både hvis du er parkinsonramt og pårørende.
Om Parkinsons sygdom og livsstil

Grib muligheden, når den er der

Neurolog Kristian Winge fortæller om Parkinsons sygdom og sex.

Parkinsons sygdom kan have indflydelse på sexlysten og bl.a. give rejsningsproblemer. Derfor er det vigtigt at gribe de øjeblikke, hvor lysten melder sig, så I bevarer intimiteten i jeres parforhold.

Om Parkinsons sygdom og livsstil

Søvn er vigtigt – både for ramte og pårørende

Niels, som har Parkinson, og hans kone Gitte fortæller om søvn og Parkinson.

Parkinson kan betyde, at den parkinsonramte har sværere ved at sove igennem hele natten, fx på grund af overbevægelser. Uroen kan også påvirke kvaliteten af den pårørendes søvn. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler, så begge parter sover bedst muligt.

Om Parkinsons sygdom og livsstil

Tag af sted – husk at leve livet

Karen, som har Parkinson, fortæller om at tage på ferie med Parkinson.

Det kan virke uoverskueligt at tage på ferie med Parkinson, særligt hvis man er enlig. Men bekymringerne til trods, kan der vente mange gode oplevelser, hvis man tør kaste sig ud i det. Her fortæller Karen om, hvordan hun tog til La Santa Sport – på egen hånd.

Om Parkinsons sygdom og livsstil

Husk at træne og være fysisk aktiv

Neurolog Erik Danielsen fortæller om, hvad fysisk aktivitet og træning betyder for Parkinson.

Forskning viser, at træning og fysisk aktivitet har stor betydning for dit velvære som parkinsonramt. Simple øvelser kan hjælpe dig med at træne din kondition, dine reflekser og din balance, så hverdagens gøremål bliver lettere at klare. Samtidig har fysisk aktivitet indflydelse på, hvor godt din behandling virker.

Om det sociale liv med Parkinsons sygdom

Hold fast i de ting, som er vigtige for dig

Parkinsonsygeplejerske Anders Lundetoft Clausen fortæller om Parkinson og livskvalitet.

Når du får diagnosen Parkinsons sygdom, skal hverdagen ofte indrettes på en ny måde, så kost, motion og medicin får plads. Alligevel er det vigtigt at holde fast i de ting og aktiviteter i hverdagen, som er vigtige for dig. Der behøver ikke at være færre gode stunder, fordi du har Parkinson.

Om det sociale liv med Parkinsons sygdom

Fortæl venner og bekendte om sygdommen

Niels, som har Parkinson, og hans kone Gitte fortæller om det sociale liv med Parkinsons sygdom.

Det er en god idé at fortælle jeres omgangskreds om Parkinson. På den måde kan folk bedre forstå, hvorfor du som parkinsonramt for eksempel bliver træt eller taler langsommere. Og det kan være en lettelse for jer at vide, at sygdommen ikke er en hemmelighed for omverdenen.

Om det sociale liv med Parkinsons sygdom

Hent energi hos familie, venner og bekendte

Gitte, som er gift med parkinsonramte Niels, fortæller hvor i sin omverden, hun henter sin energi.

Det er vigtigt at bevare de relationer, du havde før sygdommen til familie, venner og bekendte. Har du brug for at tale med ligesindede, så har Parkinsonforeningen netværk for både parkinsonramte og for pårørende.

Om at leve med Parkinsons sygdom til hverdag

Brug ’pyt’-knappen, når hverdagen er svær

Niels, som har Parkinson, og hans kone Gitte fortæller om hverdagen med Parkinsons sygdom

Som parkinsonramt kan det svinge, hvor meget overskud du har til praktiske gøremål. Her fortæller Niels og Gitte om, hvordan man kan tackle praktiske gøremål i hverdagen – og om det vigtige i nogle gange af ’gemme uden at glemme’.

Om at leve med Parkinsons sygdom til hverdag

”Jeg har valgt at få det bedste ud af det”

Karen, som har Parkinson, fortæller om, hvordan sygdommen kan påvirke humøret.

Karen fortæller om at give sig selv lov til både at grine af og rase over sygdommen. Følelserne er okay, så længe man husker at kigge fremad.

Om at leve med Parkinsons sygdom til hverdag

Som pårørende må du ikke glemme dig selv

Gitte, som er gift med parkinsonramte Niels, fortæller om, hvordan hun passer på sig selv.

Nogle pårørende risikerer at glemme sig selv, fordi de – naturligt nok – fokuserer på den parkinsonramtes behov. Her fortæller Gitte om, hvorfor egenomsorg er vigtigt, og hvad hun gør for at huske sig selv og sine egne behov.

Om at leve med Parkinsons sygdom til hverdag

Hold fast i, at I er ægtefæller

Gitte, som er gift med parkinsonramte Niels, fortæller om det vigtige i at forblive mand og kone.

Parkinsons sygdom kan have stor betydning for et ægteskab eller parforhold. Her fortæller Gitte om, hvordan hun fra start har været opmærksom på at bevare sin rolle som hustru i forhold til sin mand, Niels. For Gitte har det bl.a. handlet om ikke at blive for meget en ’plejerske’.

Om at leve med en kronisk sygdom

Se muligheder frem for begrænsninger

Niels, som har Parkinson, og hans kone Gitte fortæller om at leve sammen med Parkinson.

Livet forandrer sig, når du eller en af dine pårørende får Parkinson, men man kan godt få et godt liv med Parkinson. Her kan du høre mere om, hvad det vil sige at leve med Parkinson og hvordan, I kan holde fast i det, som er vigtigt for jer.

Om at leve med en kronisk sygdom

Tal om jeres forventninger til hinanden

Psykolog Charlotte Jensen giver gode råd til, hvordan I som parkinsonramt og pårørende taler om sygdommen.

Parkinson kan have stor betydning for et parforhold eller et ægteskab. For at undgå konflikter og misforståelser kan det hjælpe at sætte ord på jeres forskellige behov og forventninger til hinanden.

Om at leve med en kronisk sygdom

Tag snakken om sygdommens udvikling – også før den er nødvendig

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om, hvordan I kan tale om sygdommen.

Det kan være en fordel at tale åbent om Parkinsons sygdom allerede tidligt i forløbet, så I har talt om de svære ting, inden I står i situationen. Sørg for på forhånd at lave nogle aftaler om, hvad I gør, hvis hverdagen bliver hårdere. Det kan være lettelse, når sygdommen udvikler sig.

Om den gode samtale

Vær ærlige, når I er hos lægen

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om den gode samtale hos lægen.

Der er ingen grund til at male et glansbillede, når I er hos lægen. Prøv i stedet at sætte ord på, hvordan Parkinson påvirker jeres liv, og om noget har forandret sig siden sidst, I besøgte lægen. Og husk, at det er vigtigt, at du både som parkinsonramt og pårørende kommer på banen. Det hjælper lægen med at danne så realistisk et billede som muligt af jeres situation.

Om den gode samtale

Lægen og sygeplejersken er der for din skyld

Neurolog Erik Danielsen fortæller om forskelle på yngre og ældre parkinsonramte.

Forsøg at være så åben som muligt, når du er til konsultation. Lægen og sygeplejersken er der for din skyld – ikke omvendt. De kan bedst hjælpe dig, hvis du helt ærligt fortæller om dine symptomer og din hverdag.

Om den gode samtale

Overvej at skifte læge, hvis ikke samarbejdet fungerer

Neurolog Erik Danielsen fortæller om, hvad du kan gøre, hvis samarbejdet med lægen ikke fungerer.

Det er afgørende for din behandling, at samarbejdet med din neurolog fungerer godt. Hvis du ikke føler dig hørt eller mangler viden, så opsøg din praktiserende læge. Her kan du få en henvisning til en anden neurolog eller andre behandlere.

Om den gode samtale

Fortæl hellere lægen for meget end for lidt

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om den gode samtale hos lægen.

Jo mere, I fortæller lægen, jo bedre vejledning og rådgivning får I. Derfor er det vigtigt, at du både som parkinsonramt og som pårørende fortæller lægen om dine bekymringer, spørgsmål og undren i forbindelse med Parkinsons sygdom. Det er faktisk bedre at sige for meget end for lidt.

Om den gode samtale

Parkinson kan vende op og ned på familierollerne

Helen og Anette, hvis mor har fremskreden Parkinson, fortæller om, hvad sygdommen betyder for forholdet mellem barn og forælder.

Der kan være svært, når ens mor eller far bliver ramt af Parkinson. Efterhånden som sygdommen skrider frem, oplever nogle, at rollerne bytter, så barnet pludselig skal agere ’forælder’ for den parkinsonramte mor eller far.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Tag medansvar for din behandling

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om, hvordan du kan tage medansvar for behandlingen af Parkinson.

Du og dine pårørende hjælper bedst lægen med at finde den rigtige behandling, hvis I er ærlige om, hvad I magter i jeres hverdag. Hvis lægen foreslår en behandling, I har svært ved at overskue, så sig fra. På den måde kan lægen tilrettelægge en behandling, som giver mening i jeres hverdag.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Hvis tabletterne ikke virker ordentligt, har du andre muligheder

Neurolog Erik Hvid Danielsen fortæller om mulighederne for avanceret behandling.

Oftest behandles Parkinsons sygdom med tabletter – særligt i de første år efter diagnosen er stillet. Som parkinsonramt og pårørende er det vigtigt at være opmærksomme på, at der findes andre muligheder for behandling, hvis ikke tabletter virker godt nok. Jeres læge kan fortælle mere om mulighederne.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Husk at fortælle lægen om ændret adfærd – det kan være bivirkninger ved medicinen

Neurolog Erik Hvid Danielsen fortæller om bivirkninger ved Parkinson.

Der findes en række bivirkninger ved Parkinson-medicin, såkaldte adfærdsændringer. Det kan være spilletrang, overspisning, hyperseksualitet eller shoppetrang. Som pårørende opdager du måske ændringerne, før den parkinsonramte selv gør. Derfor er det vigtigt, at du fortæller den parkinsonramte og jeres læge om de forandringer, du oplever.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Der er både gode og dårlige dage med Parkinson

Niels, som har Parkinson, fortæller om, hvordan han oplever svingninger i løbet af dagen.

Niels har haft Parkinson i mange år og oplever, at medicinens virkning svinger i løbet af dagen. Hør ham fortælle om, hvordan han mærker svingningerne, og hvad det betyder for hans hverdag.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Tal med jeres læge, hvis I oplever tegn på hyperseksualitet

Neurolog Kristian Winge fortæller om hyperseksualitet i forbindelse med behandlingen af Parkinson.

Hyperseksualitet er en mulig bivirkning ved behandlingen af Parkinson, og ægtefæller eller samlevere kan opleve problemet stærkere end den parkinsonramte. Hyperseksualitet kan afhjælpes ved at lægge behandlingen om, så fortæl jeres læge eller sygeplejerske om det, hvis jeres sexliv forandrer sig.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Søg information om Parkinson

Neurolog Erik Hvid Danielsen fortæller om, hvordan du bedst sætter dig ind i sygdommen.

Det er en god idé, at du og dine pårørende sætter jer ind i, hvad Parkinson er for en sygdom. Det kan give et bedre samarbejde med lægen og gøre det mere trygt at stille spørgsmål. Viden om sygdommen kan også hjælpe på din motivation, fx i forhold til at motionere.

Om behandlingen af Parkinsons sygdom

Pas på dig selv, hvis du er pårørende

Psykolog Charlotte Jensen fortæller om, hvordan du passer på sig selv som pårørende.

Er du pårørende til en parkinsonramt, så husk at mærke efter, hvordan du selv har det – og ræk ud til dit netværk, hvis du har brug for hjælp. Som pårørende kan man føle skyld, angst, sorg og afmagt. Derfor er det vigtigt at tale med andre pårørende eller familie og venner om sine følelser.

Om Parkinsons sygdom

Vær opmærksom på om din medicin bliver ved med at virke

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om, hvordan Parkinsons sygdom udvikler sig.

Parkinsons sygdom udvikler sig langsomt og symptomerne bliver typisk flere eller værre med årene. Oplever du, at effekten af din medicin begynder at svinge, eller har du mistanke om nye bivirkninger, så tal med din læge. Som regel kan begge dele afhjælpes ved at ændre på din medicin.

Om Parkinsons sygdom

Acceptér sygdommen, så du kan leve videre

Karen, som har Parkinson, fortæller om det at acceptere sin sygdom.

Har du fået konstateret Parkinson, skal du leve med sygdommen resten af livet. Derfor er det vigtigt at forlige sig med diagnosen og acceptere, at man er blevet ramt af en kronisk sygdom – så livet kan gå videre.

Om Parkinsons sygdom

Få gode råd til et godt liv med Parkinsons sygdom

Parkinsonsygeplejerske Anders Lundetoft Clausen fortæller om at få diagnosen Parkinson.

Livet forandrer sig, når du får diagnosen Parkinson, fx fordi du skal tage medicin og træne regelmæssigt. Selvom forandringerne kan være hårde, så lever langt de fleste et godt liv – på trods af sygdommen. Her får du gode råd til, hvordan du kan håndtere tiden efter diagnosen.

Følg os på sociale medier