Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Om siden - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Om LevMedParkinson.dk

Siden her er til dig, som har Parkinson eller dig, som er pårørende til en parkinsonramt. Formålet med LevMedParkinson.dk er at gøre dig klogere på, hvordan du kan leve med Parkinsons sygdom.

På LevMedParkinson.dk kan du:

  • Blive klogere på Parkinsons sygdom og mulighederne for behandling.
  • Læse om, hvordan du får en bedre hverdag med Parkinson.
  • Få inspiration og konkrete redskaber, der kan styrke jeres dialog med lægen og sygeplejersken.
  • Se 29 videoer hvor parkinsonramte, pårørende, læger og andre behandlere giver gode råd om livet med Parkinson.

Hjemmesiden er udviklet af Parkinsonforeningen med økonomisk støtte fra AbbVie.

Følg os på sociale medier