Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Om os - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Om os

Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. I Danmark er ca. 7300 mennesker ramt af Parkinsons sygdom og Parkinsonforeningen er den eneste organisation, der samlet varetager parkinsonfamiliernes interesser over for myndigheder, samarbejdspartnere og andre.

Parkinsonforeningen tilbyder kurser, rådgivning og andre aktiviteter til parkinsonramte og pårørende. Foreningen støtter også forskning i Parkinsons sygdom med et årligt millionbeløb.

Læs mere om Parkinsonforeningen og vores arbejde

Følg os på sociale medier