Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvornår skal jeg reagere, hvis sygdommen ændrer sig – og hvordan? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvornår skal jeg reagere, hvis sygdommen ændrer sig – og hvordan?

Fordi Parkinsons sygdom udvikler sig langsomt, opstår nye symptomer typisk gradvist. De kommer snigende og indfinder sig kun langsomt, hvilket kan gøre det vanskeligt at få øje på dem – og reagere.

Ikke desto mindre er det vigtigt, at du som parkinsonramt er opmærksom på hvilke symptomer, du oplever, og hvorvidt de bliver værre. For nogle hjælper det at skrive dagbog, så man kan se udviklingen over tid. Spørg dine pårørende om hvilken ændring, de ser og oplever. Vær gerne meget konkret med de spørgsmål, I stiller til hinanden. Hvordan går det med at huske ting? Er der noget særligt, du har fået sværere ved at gøre? Når I taler med sygeplejersken og lægen, er det ikke kun sygdomsudviklingen den seneste uge, I skal være opmærksom på, men også udviklingen det sidste halve år eller siden, I sidst var til kontrol hos lægen. Hvad kan I ikke i dag, hvad er ændret, hvad er anderledes siden sidste konsultation?

Det er også en god idé, at du og dine pårørende forbereder jer grundigt hver gang, I har en samtale med jeres læge eller sygeplejerske. Det kan hjælpe dem til at få øje på nye eller anderledes symptomer. Hvilke udfordringer har sygdommen medført siden sidste gang, I var til konsultation? På hvilke punkter oplever du, at det går godt? Er der nogle symptomer som er blevet værre – hvordan?

Det er en god idé at tale med din læge, hvis du oplever mange udsving. Typisk kan I nemlig fjerne eller mindske dem ved at justere den medicin, du får.

Som Parkinsonramt kan du godt opleve, at du i løbet af dagen bliver dårligere i nogle perioder. Udsvingene kaldes aftagende effekt, og de opstår, fordi medicinen når at miste sin virkning, før du har taget en ny dosis. Aftagende effekt bliver typisk mere udtalt jo flere år, man har levet med Parkinsons sygdom. Det er en god idé at tale med din læge, hvis du oplever mange udsving. Typisk kan I nemlig fjerne eller mindske dem ved at justere den medicin, du får.

Hvis du oplever, at din medicin ikke længere holder symptomerne nede, kan det også være et tegn på, at sygdommen er blevet værre. Kontakt din læge eller sygeplejerske, så du kan få den hjælp, du har behov for.

Find ’the Well-being map’ som du kan bruge til at monitorere din sygdom – og hvordan den udvikler sig

Læs mere om, hvordan du styrker samarbejdet med din læge

Følg os på sociale medier