Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Jeg har Parkinsons sygdom og bor sammen med min partner - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Jeg har Parkinsons sygdom og bor sammen med min partner

Bor du sammen med en partner eller ægtefælle, er det meget normalt at gøre sig tanker om, hvad sygdommen kommer til at betyde for jeres forhold.

Med tiden er det sandsynligt, at sygdommen kommer til at have en indflydelse på jeres hverdag. Her er det vigtigt at huske på, at det ikke behøver at gå ud over jeres relation, nærvær og intimitet.

Det kan lyde banalt, men ikke desto mindre er det den fortrolighed, som opstår, når I er ærlige over for hinanden, som giver styrke, hvis I får svære perioder.

For at pleje og bevare jeres parforhold er det bedste, I kan gøre at tale om de oplevelser og tanker, I har. Det kan lyde banalt, men ikke desto mindre er det den fortrolighed, som opstår, når I er ærlige over for hinanden, som giver styrke, hvis I får svære perioder.

Det er også vigtigt, at du giver din partner plads og tid til at være sig selv. Som partner til en parkinsonramt kan man føle et stort pres for hele tiden at være opmærksom, hjælpe og støtte. Som partner har man brug for også at bruge tid på sig selv. Det kan hjælpe at aftale at lave nogle aktiviteter hver for sig.

Det er også en god idé at sætte tid af til at lave ting sammen, som ikke har noget med sygdommen at gøre. Gå ud og spis, tag i biografen eller på forlænget weekend. Det kan være rart at huske på det, I har sammen – uafhængigt af sygdommen.

Vær opmærksom på, at du som partner ikke tager for meget på dine skuldre.

Mange partnere og ægtefæller kan med tiden komme til at føle et stort ansvar for at klare stort og småt i hverdagen. Vær opmærksom på, at du som partner ikke tager for meget på dine skuldre. For den parkinsonramte kan det føles som om, man ikke længere dur til noget. Og for dig som partner kan arbejdsbyrden blive for stor og skabe frustration. Sæt ord på de tanker, følelser og forventninger, I har til hinanden. Lav aftaler med hinanden så I ved, hvor I står, når sygdommen bliver værre. Tal om jeres forventninger til hinanden, og hvordan I kan fordele nogle af opgaverne mellem jer. Og bed om hjælp, fx fra kommunen, hvis I ikke kan overskue det. På den måde kan I frigive tid til, at I kan være sammen som kærester, ægtefæller eller gode venner.

Find mere information for partnere og ægtefæller

Det kan ske, at Parkinsons sygdom påvirker jeres sexliv – enten i længere tid eller i korte perioder. Det kan være stress over sygdommen, medicineringen eller usikkerhed, som giver den ene eller begge parter mindre lyst. Nogle gange kan medicinen også betyde, at den parkinsonramte får øget lyst til sex. I begge situationer kan det være svært at tackle forandringerne – særligt hvis det kun er den ene part i forholdet, som oplever forandringen.

Det bedste, I kan gøre, er at tale med hinanden om, hvordan I oplever forandringerne, og hvad det gør ved jer. Er samtalen for svær at have, kan I kontakte jeres læge, som kan sætte jer i kontakt med en psykolog eller sexolog.

Læs mere om Parkinsons sygdom og seksualitet

Følg os på sociale medier