Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Det sociale liv med Parkinsons sygdom - Lev med Parkinson
Livet med Parkinson

Om det sociale liv med Parkinsons sygdom

Det er en omvæltning at få konstateret Parkinson. Ligesom mange andre parkinsonramte overvejer du sikkert, om du kan fortsætte dit liv som hidtil. Og hvordan din fremtid kommer til at udvikle sig.

Gode relationer til andre mennesker – venner, familie, kolleger – betyder meget for, hvordan vi hver især har det. Her kan du læse om, hvad Parkinsons sygdom betyder for dit sociale liv – og hvad du kan gøre for at bevare de relationer, som er vigtige for dig.

Følg os på sociale medier