Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvad er det vigtigt at tale om med lægen eller sygeplejersken? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvad er det vigtigt at tale om med lægen eller sygeplejersken?

Det er vigtigt at tale med lægen eller sygeplejersken om det, der betyder mest for jer.

Lægen og sygeplejersken kan kun hjælpe jer, hvis han eller hun ved hvilke konkrete udfordringer, I lever med til dagligt.

Derfor er det en god idé, at I sætter jer ned i god tid inden den næste konsultation og taler om, hvad det mest betydningsfulde er for jer. Hvad oplever I hver især som vigtigt, og hvilke spørgsmål vil I gerne stille? Lægen skal vide, hvordan sygdommen er med til at begrænse jeres handlerum og jeres muligheder for at fastholde det aktivitetsniveau, I ønsker at opretholde. Lægen og sygeplejersken kan kun hjælpe jer, hvis han eller hun ved hvilke konkrete udfordringer, I lever med til dagligt.

Det kan blandt andet dreje sig om bevægelighed, fordøjelse og toiletvaner, medicin, samliv, søvn eller særlige bekymringer. Forbered gerne jeres spørgsmål hjemmefra, og tal dem igennem, så I er godt forberedte.

Det kan også være en hjælp at skrive dagbog og løbende skrive sin spørgsmål ned. På den måde mindsker I risikoen for at glemme at spørge om noget, der er vigtigt. Sørg også for at sæt dig ind i, hvad Parkinsons sygdom betyder for dig – det kan gøre det lettere for dig at stille spørgsmål til lægen og sygeplejersken og vurdere, hvad det er vigtigt, at han eller hun får at vide.

Det er vigtigt, at I finder en læge, der lytter til jer – og inddrager jer i de mulige behandlingsvalg.

Det er vigtigt, at I finder en læge, der lytter til jer – og inddrager jer i de mulige behandlingsvalg. Et behandlingsforløb er ideelt set et samarbejde mellem den lægefaglig ekspert, sygeplejersken og den parkinsonramte samt pårørende. Lægen er ekspert i medicineringen, mens den parkinsonramte og pårørende er eksperter i at leve med sygdommen. Hvis jeres læge ikke har forståelse for jeres situation og ikke opfatter behandlingen som et samarbejde, hvor I i fællesskab skal lægge en behandlingsplan, bør I overveje at skifte læge. Husk på at I har frit sygehusvalg og derfor altid kan bede om en konsultation hos en anden neurolog end den, som varetager jeres behandling.

Se videoen ’Styrk samarbejdet ved lægen’.

   

 

Lægen og sygeplejersken er der for din skyld

Neurolog Erik Danielsen fortæller om forskelle på yngre og ældre parkinsonramte.

Forsøg at være så åben som muligt, når du er til konsultation. Lægen og sygeplejersken er der for din skyld – ikke omvendt. De kan bedst hjælpe dig, hvis du helt ærligt fortæller om dine symptomer og din hverdag.

 

Vær ærlige, når I er hos lægen

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om den gode samtale hos lægen.

Der er ingen grund til at male et glansbillede, når I er hos lægen. Prøv i stedet at sætte ord på, hvordan Parkinson påvirker jeres liv, og om noget har forandret sig siden sidst, I besøgte lægen. Og husk, at det er vigtigt, at du både som parkinsonramt og pårørende kommer på banen. Det hjælper lægen med at danne så realistisk et billede som muligt af jeres situation.

Følg os på sociale medier