Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvordan får vi en god samtale hos lægen? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvordan får vi en god samtale hos lægen?

Det er vigtigt, at I begge deltager i konsultationen hos lægen og sygeplejersken. Det sikrer, at I får mulighed for at fortælle lægen om, hvordan sygdommen påvirker jer samtidig med, at I begge kan indgå aktivt i planlægningen og tilrettelæggelsen af behandlingen.

Samtidig får I mulighed for at få svar på de spørgsmål, I hver især har, og I er begge med til at træffe beslutninger om behandlingen og planlægge, hvordan I vil leve jeres liv. Det gør det også nemmere at tale om sygdommen derhjemme. Og I undgår, at én af jer kommer til at føle sig kørt ud på et sidespor.

Når I begge deltager i konsultationen, giver I lægen et mere komplet billede af jeres situation, som kan hjælpe jer til sammen at planlægge behandlingen.

Som pårørende kan man desuden være med til at nuancere billedet af den parkinsonramte, fordi man som patient og pårørende har forskellige perspektiver. Når I begge deltager i konsultationen, giver I lægen et mere komplet billede af jeres situation, som kan hjælpe jer til sammen at planlægge behandlingen.

Tænk også over følgende før, under og efter konsultationen:
  • Som parkinsonramt og pårørende har I typisk omkring 20 minutter per konsultation til at fortælle lægen, præcis hvordan du/I har det, og hvordan sygdommen har udviklet sig siden sidst. Inden konsultationen hos lægen er det derfor vigtigt, at I sammen lægger en plan for samtalen. Tal om, hvad det er vigtigt for jer hver især at få snakket igennem med lægen. Og skriv det ned, så I husker det hele. Lægen tilpasser nemlig medicineringen på baggrund af det, I fortæller. Det hjælper også nogle at skrive dagbog, så man nemmere husker, hvordan det er gået siden sidste konsultation.
  • Som parkinsonramt og pårørende lever man med Parkinson i 7654 timer om året, mens man samlet set kun får 2 timers lægefaglig hjælp om året. Derfor er det vigtigt, hvordan I bruger tiden, når I er til konsultation.
  • Husk at være meget konkret. Hvordan har sygdommen udviklet sig? Hvad er blevet vanskeligere? Hvad kan du/I ikke gøre i dag, som du/I kunne tidligere?
  • Hvis lægen skal kunne justere behandlingen i forhold til din/jeres sygdomssituation, er det vigtigt, at I giver lægen et realistisk billede af sygdomsudviklingen og de konkrete udfordringer, I står med i dagligdagen. Vær oprigtige og undgå at tegne et glansbillede af jeres hverdag.
  • Under konsultationen kan I hjælpes ad med at styre samtalen, så I sikrer, at I kommer omkring alt det vigtige fx søvnproblemer, for mange overbevægelser, perioder hvor den parkinsonramte fryser/låser, problemer med at komme ud af sengen, talebesvær, humørsvingninger, spillelyst, øget sexlyst, udfordringer ved at knappe trøjen, skrue låg af flasker, lave mad eller deltage i sociale aktiviteter. Lægen har ikke indblik i din hverdag, men skal forstå den for at tilrettelægge den nødvendige behandling for dig.
  • Efter konsultationen er det en god idé, at I taler sammen om, hvad I har hørt. På den måde sikrer I, 
at I har en fælles forståelse af de svar, I har fået, og de beslutninger, I har truffet. I kan også skrive referat. Det gør det nemmere at følge med i forløbet.

Fortæl hellere lægen for meget end for lidt

Neurolog og overlæge Tove Henriksen fortæller om den gode samtale hos lægen.

Jo mere, I fortæller lægen, jo bedre vejledning og rådgivning får I. Derfor er det vigtigt, at du både som parkinsonramt og som pårørende fortæller lægen om dine bekymringer, spørgsmål og undren i forbindelse med Parkinsons sygdom. Det er faktisk bedre at sige for meget end for lidt.

 

Overvej at skifte læge, hvis ikke samarbejdet fungerer

Neurolog Erik Danielsen fortæller om, hvad du kan gøre, hvis samarbejdet med lægen ikke fungerer.

Det er afgørende for din behandling, at samarbejdet med din neurolog fungerer godt. Hvis du ikke føler dig hørt eller mangler viden, så opsøg din praktiserende læge. Her kan du få en henvisning til en anden neurolog eller andre behandlere.

Følg os på sociale medier