Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvordan får vi en god samtale hos fysio- eller ergoterapeuten? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvordan får vi en god samtale hos fysio- eller ergoterapeuten?

Det er en rigtig god idé, at du deltager i samtalen med fysio- eller ergoterapeuten. Både hvis du selv er parkinsonramt, og hvis du er pårørende – så I begge indgår aktivt i planlægningen af behandlingen.

Det kan være en fordel, at I snakker sammen inden samtalen og får overblik over, hvilke spørgsmål I vil stille, hvilke vanskeligheder I oplever, og hvad der er det vigtigste for jer at tale om. Skriv det gerne ned, så I er sikre på at komme omkring det hele, når I taler med terapeuten.

På den måde har I begge mulighed for at få svar på jeres spørgsmål, og I er begge med til at træffe beslutninger om behandlingen.

Tænk også over følgende, når I er hos fysio- eller ergoterapeuten:
  • Vær ærlig omkring, hvordan det går, hvilke udfordringer der er i hverdagen, og hvilke konkrete udfordringer du har i dag, som du ikke havde tidligere.
  • Spørg igen, hvis der er noget, som I ikke helt forstår eller er i tvivl om.
  • Snak med terapeuten om, hvilke mål I har med behandlingen, og sørg for, at I sammen lægger 
en realistisk plan, som I evaluerer på næste gang, I mødes.
  • Aftal med terapeuten, hvornår I skal have en opfølgningssamtale. Opfølgning sikrer, at træningen forløber bedst muligt.
  • Aftal med terapeuten hvilke oplysninger han eller hun skal give til lægen. Det er vigtigt, at terapeuten er med til at klæde lægen på, så lægen har den fulde forståelse af din situation.

Læs mere om træning og Parkinsons sygdom

Find en oversigt over parkinsonuddannede fysioterapeuter

Følg os på sociale medier