Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Den gode samtale, hvis din far eller mor har Parkinson - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Den gode samtale, hvis din far eller mor har Parkinson

Det er svært at tackle, hvis ens far eller mor bliver ramt af en kronisk sygdom som Parkinson. 
Der melder sig mange spørgsmål. Hvordan er fremtidsudsigterne? Hvordan skal du som barn forholde dig? 
Og hvad med børnebørnene?

Der kan også være brug for, at du tager mere initiativ i dialogen med dine forældre. Og der kan komme et tidspunkt, hvor du skal være med til at træffe nogle store beslutninger sammen med dem.

Med andre ord kan det blive nødvendigt, at du er en ligeværdig støtte for dine forældre. Det er en svær situation for begge parter, og det er naturligt, hvis du er i tvivl om, hvordan du gør det bedst.

Først og fremmest kan det være en god idé, at I aftaler et fast tidspunkt, hvor I enten mødes eller taler i telefon, så du giver dig selv de bedste muligheder for at forstå den situation, som dine forældre er kommet i. Spørg ind til, hvordan I bedst kan tale om sygdommen og de udfordringer, som den fører med sig. Og spørg ind til dine forældres behov og til, hvordan du bedst kan støtte dem.

Forsøg også at være ærlig i forhold til, hvad du oplever, og hvad det betyder for dig. Og vær opmærksom på, 
hvad du selv magter.

Parkinsonforeningen har dannet en netværksgruppe for voksne børn af en parkinsonramt forælder, 
hvor du kan få støtte og hjælp samt dele erfaringer med andre i samme situation. Medlemmerne af netværksgruppen kommunikerer via en lukket Facebook-gruppe ved navn Parklife Danmark. Her kan du anmode om at blive medlem.

Læs mere om at have en mor eller far med Parkinson

Parkinson kan vende op og ned på familierollerne

Helen og Anette, hvis mor har fremskreden Parkinson, fortæller om, hvad sygdommen betyder for forholdet mellem barn og forælder.

Der kan være svært, når ens mor eller far bliver ramt af Parkinson. Efterhånden som sygdommen skrider frem, oplever nogle, at rollerne bytter, så barnet pludselig skal agere ’forælder’ for den parkinsonramte mor eller far.

Følg os på sociale medier