Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvordan får vi en god samtale derhjemme? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvordan får vi en god samtale derhjemme?

Det er vigtigt at være åben omkring de følelser og tanker, som sygdommen skaber, og hvordan sygdommen påvirker din og jeres hverdag. Både hvis du selv har Parkinson, og hvis du er partner til en parkinsonramt. Parkinson rammer nemlig hele familien – men på forskellige måder.

Det er vigtigt, at du som ramt og pårørende anerkender, at sygdommen påvirker jeres liv forskelligt, og at I måske også har forskellige oplevelser af, hvordan sygdommen påvirker jeres liv. Det er vigtigt at tale om begge dele.

Det kan kræve lidt tilløb at komme i gang med at tale om de svære spørgsmål; fx hvad I skal gøre i fremtiden, når sygdommen udvikler sig. Og hvad I kan gøre her og nu i forhold til de ændringer, som sygdommen allerede har skabt for jer begge.

Det kan nogle gange være en hjælp at aftale, at I bruger 15 minutter til hver især at fortælle, hvad I oplever og tænker.

Husk at respektere, at I ofte vil have forskellige oplevelser og tanker. Det handler ikke om, hvem der har ret. Det hele er lige vigtigt og rigtigt. Det handler om at have en god snak – også om det, der er svært. Det kan fx være en god idé tidligt i sygdomsforløbet at få talt om, hvilke tanker I gør jer om en situation, hvor sygdommen påvirker jer så meget, at I har brug for daglig hjælp, så hverdagen hænger sammen for jer begge.

Det kan være en svær samtale. Men for jer begge vil det sandsynligvis være en lettelse at have talt om, så I ikke føler, at I skal leve op til den andens usagte forventninger eller undertrykke tanker eller frustrationer i hverdagen, for at få det hele til at gå.

Ved at tale sammen om de ting, der er svære, kan I få overskud til at fokusere mere på hinanden og jeres samvær.

Det kan også være en hjælp at skrive nogle af jeres spørgsmål – og svar – ned. Mange oplever det som en hjælp på et tidligt tidspunkt sammen at afklare, hvordan man ønsker at leve livet som både parkinsonramt og pårørende i takt med at sygdommen udvikler sig.

Læs mere om hvad Parkinson kan betyde for familie- og samliv

Følg os på sociale medier