Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvilke bivirkninger kan behandlingen have? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvilke bivirkninger kan behandlingen have?

Parkinsonmedicin kan have forskellige bivirkninger.

De mest hyppige er såkaldte fluktuationer. De betyder, at du som parkinsonramt kan opleve, at effekten af medicinen svinger i løbet af en dag. Svingningerne kan godt gå ud over din funktionsevne, så du det ene øjeblik kan række ud efter fjernbetjeningen, mens du ikke længere kan ramme knapperne, når du skal slukke apparatet igen. Svingninger kan også vise sig som ufrivillige bevægelser og give muskelkramper. For nogle gør svingninger, at de ’låser’ og har svært ved at bevæge sig.

Hvis du har mange svingninger, så tal med din læge om at blive justeret i dosis eller skifte behandlingsform.

Læs mere om svingninger i forbindelse med parkinsonmedicin

80 pct. af parkinsonramte danskere oplever svingninger. De kan vare få sekunder eller flere timer, opstå flere gange om dagen eller kun et par gange om ugen. Som regel kan svingningerne holdes i ro, hvis du og din læge justerer din medicin. Det kan også hjælpe at supplere med en anden type medicin. Sørg derfor for at tale med din læge om de svingninger, du oplever. Parkinsonforeningen har udarbejdet et spørgeskema, som kan hjælpe dig med at få et overblik over dine svingninger. Download det her.

Parkinsonmedicinen kan også have psykiatriske bivirkninger. Den mest almindelige er hallucinationer (syner). Synerne er mere normale hos ældre end hos yngre parkinsonramte og optræder som regel først efter flere års behandling. Hallucinationerne forsvinder typisk, når man skifter til en ny type medicin.

Parkinsonramte kan opleve såkaldte impulskontrolforstyrrelser som en bivirkning af deres medicin. Forstyrrelserne betyder, at den parkinsonramte ændrer adfærd. Det kan være større lyst til at shoppe eller spille på nettet. Det kan også handle om pludselig lyst til sex eller alkohol.

Hvis du har mistanke om impulskontrolforstyrrelser hos dig selv eller dine pårørende, så sørg for at involvér din læge hurtigst muligt.

Impulskontrolforstyrrelserne kan behandles relativt let ved at omlægge den medicin, som den parkinsonramte får. Hvis du har mistanke om impulskontrolforstyrrelser hos dig selv eller dine pårørende, så sørg for at involvér din læge hurtigst muligt.

Læs mere om impulskontrolforstyrrelser

 

Bliv klogere på impulskontrolforstyrrelser (videoen er på norsk)

 

Selvom bivirkningerne ved din medicin er beskrevet på den indlægsseddel, som er i tablet-pakkerne, så er det en god idé at få en grundig vejledning af din læge. Måske er det ikke alle bivirkninger, som er lige relevante for dig at være opmærksom på. Lægen kan også hjælpe dig med at gennemskue hvilke konsekvenser, de enkelte bivirkninger kan få for din hverdag.

Det er altid din læges ansvar at informere dig om de bivirkninger, som kan opstå i forbindelse med den type behandling, du eller din pårørende er i. Husk altid at spørge ind til hvilke bivirkninger du skal væres særligt opmærksom på.

 

Husk at fortælle lægen om ændret adfærd – det kan være bivirkninger ved medicinen

Neurolog Erik Hvid Danielsen fortæller om bivirkninger ved Parkinson.

Der findes en række bivirkninger ved Parkinson-medicin, såkaldte adfærdsændringer. Det kan være spilletrang, overspisning, hyperseksualitet eller shoppetrang. Som pårørende opdager du måske ændringerne, før den parkinsonramte selv gør. Derfor er det vigtigt, at du fortæller den parkinsonramte og jeres læge om de forandringer, du oplever.

 

Tal med jeres læge, hvis I oplever tegn på hyperseksualitet

Neurolog Kristian Winge fortæller om hyperseksualitet i forbindelse med behandlingen af Parkinson.

Hyperseksualitet er en mulig bivirkning ved behandlingen af Parkinson, og ægtefæller eller samlevere kan opleve problemet stærkere end den parkinsonramte. Hyperseksualitet kan afhjælpes ved at lægge behandlingen om, så fortæl jeres læge eller sygeplejerske om det, hvis jeres sexliv forandrer sig.

 

Følg os på sociale medier