Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvad skal jeg holde særligt øje med? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvad skal jeg holde særligt øje med?

Sørg for, at du tager den dosis medicin på de tidspunkter, som du og din læge er blevet enige om. Det er lettest for lægen at fastlægge den rigtige behandling, hvis du overholder jeres aftaler. Du bør fortælle lægen eller sygeplejerskerne, hvis du har problemer med at tage din medicin, eller hvis du har problemer i hverdagen, fx med at klare praktiske gøremål.

Det kan også være, du oplever at være mere stresset på dit job, har sværere ved at overskue dine fritidsaktiviteter eller føler dig ensom.

Både de fysiske og psykiske symptomer kan du få hjælp til og langt de fleste kan behandles, så du mærker mindre til dem.

Mange af forandringerne kan være helt naturlige og gå i sig selv igen. Alligevel er det vigtigt at være opmærksom på dem og fortælle din læge og sygeplejerske om dem. Både de fysiske og psykiske symptomer kan du få hjælp til og langt de fleste kan behandles, så du mærker mindre til dem.

Du kan overveje, om det giver mening for dig at føre dagbog og skrive et par ord om, hvordan dagen er gået, før du går i seng. På den måde kan du holde øje med, om din krop har forandret sig i forhold til sidste uge eller ugen før. Samtidig kan dagbogen give dig en forståelse af, hvordan sygdommen og symptomerne har udviklet sig siden din sidste konsultation hos lægen.

Følg os på sociale medier