Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvilke behandlingsmuligheder findes, og hvordan får jeg hjælp? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvilke behandlingsmuligheder findes, og hvordan får jeg hjælp?

Den mest almindelige behandling for Parkinsons sygdom er tabletter, som efterligner dopaminens virkning i kroppen. De mest almindelige tabletter indeholder signalstoffet Levodopa, som bliver omdannet til dopamin i vores nerveceller. På den måde afhjælper tabletterne den dopamin-mangel, som opstår i forbindelse med Parkinsons sygdom. Det betyder, at behandlingen mindsker de rystelser, muskelstivhed og kramper, som mange parkinsonramte oplever.

I de første år med sygdommen er det typisk den praktiserende neurolog eller neurologen på det nærliggende hospital, som i samarbejde med dig – og gerne dine pårørende – fastlægger behandlingen. En neurolog er en læge, som er ekspert i sygdomme som bl.a. Parkinson.

Der findes forskellige former for behandling med tabletter. De varierer, fx med hensyn til hvor tit du skal tage tabletterne, og hvilken dosis som er rigtig for dig. Det kan også være, at neurologen vurderer, at du skal kombinere forskellige slags tabletter for at opnå den bedst mulige lindring.

Derfor er det vigtigt, at du som parkinsonramt taler med din neurolog om de symptomer, som du og dine nærer oplever i hverdagen. På den måde kan I sammen kan lægge den rigtige plan for, hvordan du skal behandles. Som regel starter behandlingen med en lav dosis, som I langsomt optrapper, indtil du og din læge vurderer, at effekten er optimal. Det tager typisk omkring 2-3 måneder, før I finder den rigtige dosis.

Læs mere om de forskellige behandlingsformer med tabletter

Det kan være en god idé at tage en person i dit netværk med til samtalerne med lægen.

Det kan være en god idé at tage en person i dit netværk med til samtalerne med lægen. Det kan være din ægtefælle, din samlever, dit barn eller en god ven. I forbindelse med behandlingen kan det være rart, at I er flere om at huske på de ting, lægen fortæller.

I kan også sammen udfylde et medicinkort, som hjælper dig med at huske, hvilken type medicin du skal tage og hvornår. Du kan downloade en skabelon og lave dit eget medicinkort her.

Sørg for at besøge din neurolog eller læge mindst to gange om året, så du er sikker på, at du får den medicin, som kan hjælpe dig mest.

Sørg for at besøge din neurolog eller læge mindst to gange om året, så du er sikker på, at du får den medicin, som kan hjælpe dig mest. Hvis du og din læge sammen beslutter at ændre i din medicin eller i din dosis, er det en god idé at tale hyppigere sammen i tiden efter, så I kan evaluere, hvordan det går.

Hvis du oplever, at der er ting i hverdagen, som bliver sværere, kan det være tegn på, at din medicin skal justeres op eller ned. Du bør derfor sammen med din læge gennemgå din medicin og måske overveje andre behandlingsmuligheder, fx alternativ behandling.

Der er ingen faste regler for, hvornår du skal bevæge dig videre til andre typer behandling, men det kan være en god idé at tale med din læge, når du har haft diagnosen i fem år eller er oppe på at tage din medicin fem gange i døgnet.

Avanceret behandling bør du og din læge også drøfte, hvis tabletterne ikke længere kan holde symptomerne nede, eller hvis du er oppe på så mange doseringer dagligt, at du synes, det er uoverskueligt at tage tabletterne til tiden.

De mest almindelige alternative behandlinger er DBS (Deep Brain Stimulation) og pumpebehandling (Apomorfin og Duodopa).

Ved behandling med DBS får du indopereret en lille elektrode i hjernen, som får strøm fra et batteri, som bliver indopereret i din brystkasse. Strømmen skaber mindre overaktivitet i hjernen, og det betyder, at de fleste parkinsonramte, som har DBS, faktisk halverer deres forbrug af tabletterne efter operationen. Samtidig oplever mange, at behandlingen med DBS giver færre svingninger i løbet af dagen sammenlignet med tabletterne.

Der findes to typer pumpebehandling; Apomorfin og Duodopa. Ved pumpebehandling med Apomorfin, får du medicinen via en pumpe. Du eller din hjælper stikker hver morgen en nål i maveskindet, hvorfra medicinen føres ind i kroppen. Dette giver en mere regelmæssigt indføring af medicin. Apomorfin- behandlingen skal ofte suppleres med tabletter, men i mindre doseringer end du tidligere har været vant til.

Ved behandlingen med Duodopa doseres medicinen direkte i tyndtarmen i løbet af dagen via en pumpe. Den kontinuerlige optagelse og frigivelse af Levodopa giver en mere jævn stimulering af dopaminreceptorerne i hjernen. Det betyder, at svingningerne kan mindskes, og at man sjældent behøver at supplere med tabletter.

Tal med din læge, så I sammen kan vurdere om din nuværende behandling dæmper dine symptomer tilstrækkeligt.

De tre forskellige behandlinger kan på hver sin måde hjælpe parkinsonramte med at opnå en mere stabil hverdag med færre udsving. Derfor er det også vigtigt, at du ikke udskyder beslutningen om, hvorvidt du skal bevæge dig videre fra tabletbehandlingen til de avancerede behandlingsformer. Tal med din læge, så I sammen kan vurdere om din nuværende behandling dæmper dine symptomer tilstrækkeligt.

Læs mere om DBS

Find information om netværket for DBS-opererede

Læs mere om pumpebehandling

Find information om netværket for Duodopa-brugere

Hvis tabletterne ikke virker ordentligt, har du andre muligheder

Neurolog Erik Hvid Danielsen fortæller om mulighederne for avanceret behandling.

Oftest behandles Parkinsons sygdom med tabletter – særligt i de første år efter diagnosen er stillet. Som parkinsonramt og pårørende er det vigtigt at være opmærksomme på, at der findes andre muligheder for behandling, hvis ikke tabletter virker godt nok. Jeres læge kan fortælle mere om mulighederne.

Bliv klogere på Duodopa-netværket

 

Følg os på sociale medier