Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvad betyder Parkinsons sygdom for mit samliv? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvad betyder Parkinsons sygdom for mit samliv?

Parkinson påvirker ikke kun den ramte, men også familie og venner. Hvis du har en samlever eller familie, skal I forberede jer på, at sygdommen kommer til at få indflydelse på hele familiens hverdag.

Det er ikke sikkert, I mærker meget til sygdommen i begyndelsen. Ikke desto mindre er det en god idé at forberede sig og vænne sig til tanken i fællesskab. Det kan gøre det lettere at håndtere sygdommen, når den udvikler sig.

Hvis du har hjemmeboende børn, så sørg for at tale åbent med dem om sygdommen. Børnenes reaktion afhænger ofte af, hvor gamle de er. Yngre børn kan tilpasse sig hurtigt, men har brug for at få svar på deres spørgsmål og vished om, at mor eller far har det godt lige nu. Har du ældre, hjemmeboende børn, bør du være opmærksom på, at de kan have sværere ved at sætte ord på, hvad de føler. Her kan det hjælpe, hvis du eller din samlever insisterer på at tale om, hvordan I har det.

Som pårørende skal du være opmærksom på, hvordan din partners sygdomsudvikling påvirker dit eget helbred og humør. Undersøgelse viser, at pårørende ofte selv bliver syge, så husk at pas på dig selv. Det kan hjælpe at have klare aftaler med din partner og at række ud efter hjælp hos din egen læge eller en psykolog i så god tid som muligt.

Læs mere om, hvordan du kan tale med børn om Parkinsons sygdom

Find materialer om Parkinson til yngre børn (på engelsk)

Som pårørende er det vigtigt at finde en balance, hvor du yder omsorg for din samlever, forælder eller familiemedlem og samtidig passer på dig selv. Lyt til dine følelser og tanker og husk at mærke efter, hvor dine grænser går.

Det vigtigste er, at du fortsat har overskud til at være ægtefælle, kæreste, barn eller ven for den ramte. Der er altid hjælp at hente, hvis du har vanskeligt ved at overskue situationen.

Læs mere om rollen som pårørende

Hvis det er din mor eller far, som har Parkinsons sygdom, kan det være svært at vænne sig til tanken om, at det nu er din forælder, som har brug for dig og ikke omvendt. Måske bor du på afstand og har vanskeligt ved at komme på besøg så tit, som du gerne ville. Det kan hjælpe at aftale et fast tidspunkt, hvor du enten mødes eller taler i telefon med din mor eller far. Her kan du spørge ind til situationen og få et overblik over, hvad der er sket siden sidst. Du har også mulighed for at være med ved konsultationen, hvis din mor eller far giver lov. Det kan ofte være godt at have en datter eller søn med for forældrene. Både fordi det være svært at huske, hvad lægen og sygeplejersken sagde, og fordi det kan være vanskeligt selv at sætte ord på sygdommens udvikling.

Læs mere om at være barn til en parkinsonramt

Bor du sammen med en kæreste eller ægtefælle, er det sandsynligt, at jeres parforhold bliver påvirket af sygdommen. I skal pludselig forholde jer til fremtiden på en ny måde. Det kan hjælpe sammen at sætte ord på, hvad I ønsker for fremtiden. Og hvad I er bekymrede for.

Husk også at leve livet og fortsæt med at gøre de ting, som gør jer glade. Det kan være teaterture, ferier, sportsaktiviteter eller noget helt fjerde. Sygdommen skal ikke holde jer fra at gøre de ting, I holder af.

For nogle par har Parkinsons sygdom også indflydelse på deres sexliv. Den ene eller begge af parterne har måske mindre lyst til sex. Det kan være træthed, stress over sygdommen eller usikkerhed, som bremser lysten. Det kan også være medicinen, som har indflydelse på lysten. Nogle gange sker det også, at den parkinsonramte får mere lyst til sex. Og så er det selvfølgelig også muligt, at problemer i sexlivet ikke skyldes Parkinson, men noget helt andet.

Under alle omstændigheder kan være svært at tale om sex i et parforhold. Alligevel er det faktisk det bedste, I kan gøre. Tal om, hvordan I oplever forandringerne. I kan også få professionel hjælp hos jeres læge, psykolog eller hos en sexolog.

Læs mere om Parkinsons sygdom og seksualitet

Hold fast i, at I er ægtefæller

Gitte, som er gift med parkinsonramte Niels, fortæller om det vigtige i at forblive mand og kone.

Parkinsons sygdom kan have stor betydning for et ægteskab eller parforhold. Her fortæller Gitte om, hvordan hun fra start har været opmærksom på at bevare sin rolle som hustru i forhold til sin mand, Niels. For Gitte har det bl.a. handlet om ikke at blive for meget en ’plejerske’.

 

Som pårørende må du ikke glemme dig selv

Gitte, som er gift med parkinsonramte Niels, fortæller om, hvordan hun passer på sig selv.

Nogle pårørende risikerer at glemme sig selv, fordi de – naturligt nok – fokuserer på den parkinsonramtes behov. Her fortæller Gitte om, hvorfor egenomsorg er vigtigt, og hvad hun gør for at huske sig selv og sine egne behov.

Følg os på sociale medier