Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvordan klarer jeg praktiske gøremål som fx indkøb og husholdning? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvordan klarer jeg praktiske gøremål som fx indkøb og husholdning?

Det er tit de praktiske gøremål, som bliver sværere at nå, når du eller en af dine pårørende bliver ramt af Parkinsons sygdom. Bor du sammen med en partner og/eller børn, kan det være en god idé at holde et kort fællesmøde en eller flere gange om ugen, hvor I planlægger de kommende dage og afstemmer hvem, som gør hvad.

Bor du alene kan det være en god idé at overveje, om du har nogle i dit netværk, du kan bede om hjælp, når det kniber med at få enderne til at mødes. Det kan være en god nabo eller din tennispartner. Det vigtigste er, at du har nogle omkring dig, som kan træde til, hvis du får brug for det.

For nogle parkinsonramte kan det være en hjælp at tale med en ergoterapeut. Ergoterapeuten kan både hjælpe dig med hjælpemidler og andre redskaber, som kan gøre din hverdag lettere.

Bor du med din partner, så tal om hvilke gøremål, I hver især tager jer af i hverdagen. Selvom det måske tager længere tid end før, kan det være rart at holde fast i nogle af de ting, du også lavede før.

Tal med din partner om, hvor meget du kan magte. Og husk at række ud efter hjælp hos din egen læge, psykolog eller andre fagpersoner.

Som pårørende kan det være frustrerende, når det bliver sværere at få hverdagen til at hænge sammen. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke opgaver du påtager dig i takt med, at sygdommen hos din partner udvikler sig. Tal med din partner om, hvor meget du kan magte. Og husk at række ud efter hjælp hos din egen læge, psykolog eller andre fagpersoner.

Læs mere om hjælp og støtte for pårørende

Læs mere om ergoterapi

Brug ’pyt’-knappen, når hverdagen er svær

Niels, som har Parkinson, og hans kone Gitte fortæller om hverdagen med Parkinsons sygdom

Som parkinsonramt kan det svinge, hvor meget overskud du har til praktiske gøremål. Her fortæller Niels og Gitte om, hvordan man kan tackle praktiske gøremål i hverdagen – og om det vigtige i nogle gange af ’gemme uden at glemme’.

 

Følg os på sociale medier