Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvordan kan jeg håndtere symptomerne? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvordan kan jeg håndtere symptomerne?

Parkinsonmedicin dæmper de motoriske symptomer, så de fylder så lidt som muligt i din hverdag. Alligevel kan det godt være, at du får udfald i løbet af dagen, hvor dine bevægelser bliver langsomme, hænderne ryster eller du får sværere ved at bevæge dig.

De fleste parkinsonramte oplever udsving, og de forsvinder som regel igen, når man tager en ny dosis medicin. Hvis du oplever mange udsving i løbet af dagen, så tal med din læge. Det kan som regel hjælpe at justere på medicinen, så du og dine pårørende mærker mindre til symptomerne i hverdagen.

Både som parkinsonramt og pårørende kan det hjælpe at beskrive for hinanden, hvordan man oplever symptomerne.

En anden måde at håndtere symptomerne på er at tale om dem. Både som parkinsonramt og pårørende kan det hjælpe at beskrive for hinanden, hvordan man oplever symptomerne. Det kan være, I oplever dem på forskellige måder. Det kan også være, at den ene af jer ser noget, den anden ikke ser og omvendt. Brug hinanden til at lære symptomerne at kende og hjælp hinanden med at spotte dem.

På den måde kan I også lettere vurdere, om der er noget, I har brug for at tale med lægen om. Det er nemlig vigtigt, at I fortæller lægen og sygeplejersken om de ændringer, I oplever i hverdagen.

Læs mere om symptomerne på Parkinsons sygdom

Se muligheder frem for begrænsninger

Niels, som har Parkinson, og hans kone Gitte fortæller om at leve sammen med Parkinson.

Livet forandrer sig, når du eller en af dine pårørende får Parkinson, men man kan godt få et godt liv med Parkinson. Her kan du høre mere om, hvad det vil sige at leve med Parkinson og hvordan, I kan holde fast i det, som er vigtigt for jer.

Følg os på sociale medier