Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvilke rettigheder har jeg som Parkinsonramt – og som pårørende? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvilke rettigheder har jeg som Parkinsonramt – og som pårørende?

Hvis du eller en af dine pårørende bliver ramt af Parkinsons sygdom så husk, at du har særlige rettigheder som parkinsonramt, hvilket giver dig forskellige muligheder for støtte fra den kommune, du bor i. Det kan fx være økonomisk støtte til behandling, hjælpemidler eller hjemmehjælp. Du har også krav på støtte i forhold til dit job, fx kompensation til arbejdsgiver ved sygdom. Det er også kommunen, du taler med, hvis du ønsker fleksjob eller førtidspension.

Det er forskelligt, hvilken del af kommunen, som står for at hjælpe. Nogle gange er det ældre- og handicapafdelingen, andre gange visitationen eller jobcenteret.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig for at få hjælp og støtte, så kontakt Borgerservice. De kan pege dig i den rigtige retning.

Find en oversigt over alle støttemuligheder for parkinsonramte

Følg os på sociale medier