Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.0.33-60+0~20220627.68+debian10~1.gbp3d361a. Hvordan håndterer jeg de kognitive udfordringer ved Parkinsons sygdom? - Lev med Parkinson
TO BE REPLACED

Hvordan håndterer jeg de kognitive udfordringer ved Parkinsons sygdom?

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der også findes kognitive symptomer på Parkinsons sygdom. Mens de motoriske symptomer påvirker dine bevægelser og motorik, så påvirker de kognitive symptomer dine tanker og følelser. De er altså ikke synlige på samme måde som de motoriske symptomer og kan ikke ses med det blotte øje. Alligevel kan de have stor betydning for din livskvalitet.

Du kan fx opleve problemer med at huske og med at koncentrere dig. Der er også mange parkinsonramte, som føler sig mere trætte end før, de blev ramt af sygdommen. For nogle bliver det også sværere at tage initiativ til ting.

Som pårørende kan man føle sig svigtet, fordi det kan virke som om, at den parkinsonramte er ligeglad.

Det allervigtigste, du kan gøre – både som ramt og pårørende – er at sætte ord på, hvad du oplever. Som pårørende kan man føle sig svigtet, fordi det kan virke som om, at den parkinsonramte er ligeglad. Og for den ramte kan det være enormt frustrerende ikke at lykkes med hverdagens gøremål såsom indkøb, aftaler og lignende.

Ved at tale om de symptomer, der generer jer mest i hverdagen, kan I også afstemme forventningerne til hinanden. Det kan fx hjælpe at sætte realistiske mål for, hvad I skal nå i løbet af en dag. Og hvad I måske har brug for hjælp til.

Tal med lægen og sygeplejersken om, hvordan I bedst behandler og lever med de kognitive symptomer

Læs mere om hvordan du håndterer kognitive symptomer i din hverdag

Find en oversigt over hvilke non-motoriske symptomer, som du bør være opmærksom på

Følg os på sociale medier